Games getagd met: Kuize anglisht

Shtëpia dhe orenditë Kuiz nga gjuha angleze Ky është një kuiz nga gjuha angleze.Kuizi ka të bëjë me shtëpinë dhe orenditë. Duhet t'i dini objekt...
0 0   849   Alles Games   0
Stinët e vitit në gjuhën angleze Ky është një kuiz për stinët e vitit se si quhen apo shkruhen në gjuhën angleze. Kuizi përmban 4 pye...
0 0   762   Alles Games   0
Pjesët e trupit - Anglisht Pjesa e dytë Ky eshte nje kuiz rreth pjesëve të trupit ne gjuhen angleze.Pra testoni njohurite tuaja rreth pjesëv...
0 0   700   Alles Games   0
Pjesët e trupit - Anglisht Pjesa e parë Ky eshte nje kuiz rreth pjesëve të trupit ne gjuhen angleze.Pra testoni njohurite tuaja rreth pjesëv...
0 0   738   Alles Games   0
Muajt e vitit në gjuhën angleze Ky është një kuiz nga gjuha angleze përkatësisht për muajt e vitit se si quhen në gjuhën angleze. Ku...
0 0   729   Alles Games   0
Kuizi Gjuha angleze pjesa e tetë Ky është një kuiz nga Gjuha Angleze. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 4 opcione, vetëm n...
0 0   741   Alles Games   0
Kuizi Gjuha angleze pjesa e shtatë Ky është një kuiz nga Gjuha Angleze. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 4 opcione, vetëm n...
0 0   722   Alles Games   0
Kuizi Gjuha angleze pjesa e gjashtë Ky është një kuiz nga Gjuha Angleze. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 4 opcione, vetëm n...
0 0   782   Alles Games   0
Kuizi Gjuha angleze pjesa e pestë Ky është një kuiz nga Gjuha Angleze. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 4 opcione, vetëm n...
0 0   754   Alles Games   0
Kuizi Gjuha angleze pjesa e katërt Ky është një kuiz nga Gjuha Angleze. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 4 opcione, vetëm n...
0 0   756   Alles Games   0
Kuizi Gjuha angleze pjesa e tretë Ky është një kuiz nga Gjuha Angleze. Kuizi përmban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 3 opcione, vetëm n...
0 0   758   Alles Games   0
Emrat e pemëve në gjuhën angleze Ky është një kuiz për pemët se si quhen në gjuhën angleze. Testoni veten se sa dini rreth emrave të...
0 0   855   Alles Games   0
Emrat e kafshëve në gjuhën angleze Pjesa e katërt Ky eshte nje kuiz rreth kafsheve ne gjuhen angleze.Pra testoni njohurite tuaja rreth kafsheve se si...
0 0   733   Alles Games   0
Emrat e kafshëve në gjuhën angleze Pjesa e tretë Ky eshte nje kuiz rreth kafsheve ne gjuhen angleze.Pra testoni njohurite tuaja rreth kafsheve se si...
0 0   722   Alles Games   0
Emrat e kafshëve në gjuhën angleze Pjesa e dytë Ky eshte nje kuiz rreth kafsheve ne gjuhen angleze.Pra testoni njohurite tuaja rreth kafsheve se si...
0 0   750   Alles Games   0
Emrat e kafshëve në gjuhën angleze Pjesa e parë Ky eshte nje kuiz rreth kafsheve ne gjuhen angleze.Pra testoni njohurite tuaja rreth kafsheve se si...
0 0   703   Alles Games   0
Ditët e javës në gjuhën angleze Ky është një kuiz rreth ditëver të javës se si quhen në gjuhën agleze. Ky kuiz përmban 7 pyetje.Seci...
0 0   843   Alles Games   0

Advertentie

Laden...