Games getagd met: Kuize shqip

Shtëpia dhe orenditë Kuiz nga gjuha angleze Ky është një kuiz nga gjuha angleze.Kuizi ka të bëjë me shtëpinë dhe orenditë. Duhet t'i dini objekt...
0 0   1175   Alles Games   0
Muajt e vitit në gjuhën angleze Ky është një kuiz nga gjuha angleze përkatësisht për muajt e vitit se si quhen në gjuhën angleze. Ku...
0 0   948   Alles Games   0
Kuizi Gjuha angleze pjesa e parë Ky eshte nje kuiz nga Gjuha angleze. Kuizi permban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 3 ose 4 opcione ku...
0 0   975   Alles Games   0
Kuizi Gjuha angleze pjesa e dytë Ky eshte nje kuiz nga Gjuha angleze. Kuizi permban 10 pyetje, ku secila pyetje ka 3 ose 4 opcione ku...
0 0   969   Alles Games   0
Kuiz për Australinë Ky është një kuiz për kontinentin e Australisë. Përmban 10 pyetje të ndryshme rreth këtij kontinenti...
0 0   930   Alles Games   0
Flamujt e shteteve të Ballkanit Kuiz nga Gjeografia Ky eshte nje kuiz per flamujt e shteteve te ballkanit.Testoni veten se sa i njihni flamujt e shtetev...
0 0   1003   Alles Games   0
Kuizi Fizika pjesa e nëntë Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmb...
0 0   1065   Alles Games   0
Kuizi Fizika pjesa e tetë Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmb...
0 0   1049   Alles Games   0
Kuizi Fizika pjesa e gjashtë Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmb...
0 0   1059   Alles Games   0
Kuizi Fizika pjesa e shtatë Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmb...
0 0   997   Alles Games   0
Kuizi Fizika pjesa e pestë Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmb...
0 0   1078   Alles Games   0
Kuizi Fizika pjesa e katërt Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmb...
0 0   1053   Alles Games   0
Kuizi Fizika pjesa e tretë Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmb...
0 0   986   Alles Games   0
Kuizi Fizika pjesa e dytë Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmb...
0 0   1070   Alles Games   0
Kuizi Fizika Pjesa e parë Ky është një kuiz nga Fizika.Në këtë kuiz janë pyetje te ndryshme për dhe rreth Fizikës .Kuizi përmb...
0 0   1004   Alles Games   0

Advertentie

Laden...